O projektu

Budoucí využití areálu Invalidovny předkládané Národním památkovým ústavem:

  • Zpřístupnění významného památkového objektu prezentujícího jedinečnou typologii, výjimečnou architekturu, českou vojenskou tradici a významného barokního architekta. S ohledem na umístění v bezprostřední blízkosti historického centra Prahy zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO se dá předpokládat velká návštěvnost veřejnosti. Přidanou hodnotou je i možnost zapojení Invalidovny do řady městských veřejných aktivit.
  • Vzdělávací a edukační centrum za účelem posílení povědomí o kulturním dědictví u všech věkových skupin (např. workshopy, řemeslné a výtvarné dílny, herny pro děti). Národní památkový ústav naplňuje vzdělávací roli v oblasti kulturního dědictví a ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravuje řadu vzdělávacích programů.
  • Výstavní prostory pro prezentaci doposud deponovaných sbírek paměťových příspěvkových organizací Ministerstva kultury (Národní galerie v Praze, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví). Volné prostory umožní moderní interaktivní prezentaci bohatých sbírek uložených v současné době v depozitářích z důvodu nedostatku výstavních prostor v sídlech těchto institucí.
  • Sídlo územní památkové správy v Praze, která spravuje státní památky zpřístupněné veřejnosti na území Středočeského kraje, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje. Pracoviště je v provizorních podmínkách v sídle územního odborného pracoviště pro střední Čechy v Sabinově ulici na Žižkově.
  • Sídlo Pražského filharmonického sboru, který dlouhodobě usiluje o vlastní objekt a v současné době má pronajaté prostory odborového svazu na Senovážném náměstí v Praze.
  • Kreativní kulturní průmysl a komunitní aktivity v podobě tvůrčích dílen a ateliérů

Investiční záměr