Informace pro návštěvníky

Parkování

Objekt nedisponuje žádným parkovištěm. Na území Prahy však lze parkovat za zvýhodněné ceny na parkovištích P+R spravovaných Dopravním podnikem Hlavního města Prahy, která se nachází v blízkosti vybraných stanic metra. Seznam parkovišť naleznete zde. Objekt Invalidovny leží v těsné blízkosti stejnojmenné stanice metra.

Přístupnost

Vstup je v době od dubna do října možný na nádvoří a do části volně přístupných přízemních prostor.

Zvířata

Vstup do areálu objektu je umožněn psům uvázaným na vodítku a opatřeným náhubkem, či neseným v tašce. S takto zajištěným psem mohou návštěvníci absolvovat i komentovanou prohlídku. 

Cyklisté

Cyklistům je umožněn vstup na nádvoří, objekt však bohužel nedisponuje úschovnou ani stojany pro umístění jízdních kol. Objekt Invalidovny se nachází v těsné blízkosti pražské cyklostezky A2, vedoucí po Rohanském nábřeží. Podrobnější informace o této cyklostezce naleznete zde.