Nově instalovaná čidla přinesou chybějící informace o statice pražské Invalidovny

Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT nainstalovali v pražské Invalidovně snímače a čidla, která pomohou doplnit chybějící informace o statice objektu.

Díky zkušební laboratoři Kloknerova ústavu ČVUT jsou v Invalidovně nově nainstalovány potenciometrické snímače vzdálenosti, teplotní čidla a sádrové terče, které doplní dosud chybějící informace o statických poruchách objektu.

Čidla a snímače zaznamenávají data o pohybu a teplotě na problematických místech budovy. Ta se ukládají a jednou za čtrnáct dní vyhodnocují tak, aby přinesla výsledky, které jsou zásadní při rekonstrukci krovů a kleneb především v jihovýchodní části budovy.

Nainstalovány jsou také sádrové terče - klasická metoda, která přímo reaguje na rozvoj trhlin ve zdivu svým prasknutím.