NPÚ získal ocenění za animovaný film Pražská Invalidovna

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě pořádalo 7.–9. června již 24. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm. Národní památkový ústav se letos zúčastnil poprvé a rovnou si odvezl jednu z hlavních cen.

Cena Zlaté kopí Černého Janka byla udělena za animovaný film Pražská Invalidovna, který hravým způsobem přibližuje historii této jedinečné národní kulturní památky.


Film o pražské Invalidovně vznikl v roce 2021 v rámci výzkumného projektu „Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity“ financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II).

Kompletní přehled udělených cen a čestných uznání v rámci prohlídky MUSAIONfilm je k nahlédnutí zde.