Na Invalidovně jsou nově vystavené archeologické nálezy

Letošní prohlídková trasa přináší návštěvníkům novinku. Do jedné z ubytovacích jednotek byly nainstalovány vitríny s archeologickými nálezy z výzkumu, který proběhl v roce 2020.

Archeologický výzkum byl realizován jako zjišťovací. Vyvolal ho záměr obnovy objektu. Jeho realizaci zajistili pracovníci odboru archeologie územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze. Terénní práce výzkumu probíhaly od dubna do června roku 2020, kdy bylo celkem prozkoumáno 60 sond v prostorách zahrady, na nádvoří, v přízemí, v prvním a druhém patře, ale i v podkroví. 

Do vitrín bylo nainstalováno přes sto archeologických nálezů. Nově si tak během prohlídky budou návštěvníci moci prohlédnout například předměty běžné denní potřeby bývalých obyvatel Invalidovny. Vystavené jsou například knoflíky, dýmky, medaile, ale třeba i brýlová skla. Dále taktéž různé fragmenty glazovaných kamnových kachlů, kování a hřebíků. 

Spolu s vystavenými nálezy je pro návštěvníky v ubytovací jednotce také připraven bližší popis toho, jak archeologický výzkum probíhal, a co bylo jeho cílem.