Invalidovna si připomněla výročí smrti Petra Strozziho

Invalidovna si připomněla výročí smrti hraběte Petra Strozziho. Tento šlechtic, jež zemřel 6. 6. 1664, sehrál důležitou roli v historii Invalidovny a den jeho smrti si každý rok připomínali také invalidé i zaměstnanci Invalidovny v době fungování ústavu.

Petr Strozzi, významný šlechtic z italského rodu Strozzi, jež v 1. polovině 17. století působil ve službách Habsburků a usadil se v českých zemích, zemřel 6. 6. 1664. Jako jeden z prvních v Evropě se zabýval myšlenkou pomoci válečným invalidům a svůj majetek odkázal ke vzniku nadace na jejich pomoc, z jejíchž prostředků byla později na pokyn císaře Karla VI. vystavěna karlínská Invalidovna.

Každý rok si 6. června místní invalidé a zaměstnanci Invalidovny připomínali výročí úmrtí Petra Strozziho a jeho odkaz. Od roku 1898 stojí v Kaizlových sadech naproti hlavnímu vchodu do Invalidovny busta z bílého tyrolského mramoru, kterou vytvořil sochař Mořic Černil. Právě k tomuto pomníku byly slavnostně kladeny věnce v den výročí smrti P. Strozziho, který zahynul v bojích proti Turkům. 

Kladením věnce jsme si tuto událost připomněli i v letošním roce.

Foto: Dominika Charvátová