Stručné dějiny pražské Invalidovny

Představujeme krátký animovaný film o historii Invalidovny.

Film o pražské Invalidovně vznikl v roce 2021 v rámci výzkumného projektu "Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity" financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-2022 (NAKI II).

Film můžete shlédnout zde:
 https://www.youtube.com/watch?v=rUCIM3jC4pc